امروز یکشنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۳ در فروشگاه بهنام در خدمت شما مشتریان عزیز هستیم
GZUA 4.150SQ-PLUS

bbceff823bc0d860d9edafd2ae0d83d72bb71e9ba9fe4ffc1acc4377a55b42b0

Output Power @ 4 Ohm (CEA*)
۴ x 110 W
Output Power @ 2 Ohm (CEA*)
۴ x 190 W
Output Power @ 1 Ohm (CEA*)
Bridge mode @ 4 Ohm (CEA* / 10% THD)

۲ x 460 W

برخی برند های ما :