فروشگاه بهنام - نمایندگی گرند زیرو و MTX

نمایندگی کرج
امروز ۲۷ام, دی ۱۴۰۰ فروشگاه بهنام آماده خدمات رسانی به شماست.

محصولات این دسته

آمپیلی فایر
بدون پاسخ »

امپلی فایر گرند زیرو GZTA 1.1650DX-EXTREME

MODEL: GZTA 1.1650DX-EXTREME Output Power @ 4 Ohm 1 x 650 W Output Power @ 2 Ohm 1 x 1250 W Output Power @ 1 Ohm 1 x 1800 W        
آمپیلی فایر
1 پاسخ »

امپلی فایر گرند زیرو GZTA 4125X-B

  MODEL: GZTA 4125X-B Output Power @ 4 Ohm 4 x 90 W Output Power @ 2 Ohm 4 x 130 W Bridge mode @ 4 Ohm 2 x 320 W
آمپیلی فایر
10 پاسخ »

امپلی فایر گرند زیرو GZNA 4330XII

  MODEL: GZNA 4330XII Output Power @ 4 Ohm 4 x 200 W Output Power @ 2 Ohm 4 x 350 W Output Power @ 1 Ohm 4 x 550 W Bridge mode @ 4 Ohm 2 x 840 W Bridge mode ...
آمپیلی فایر
بدون پاسخ »

امپلی فایر گرند زیرو GZNA 2850XII

    MODEL :GZNA 2850XII Output Power @ 4 Ohm 2 x 450 W Output Power @ 2 Ohm 2 x 850 W Output Power @ 1 Ohm 2 x 1300 W Bridge mode @ 4 Ohm 1 x 2000 W Bridge mode ...
آمپیلی فایر
1 پاسخ »

امپلی فایر گرند زیرو GZHA 4200XII

MODEL:GZHA 4200XII Output Power @ 4 Ohm 4 x 140 W Output Power @ 2 Ohm 4 x 200 W Bridge mode @ 4 Ohm 2 x 500 W
آمپیلی فایر
بدون پاسخ »

امپلی فایر گرند زیرو GZIA 1.300HPX

MODEL:GZIA 1.300HPX Output Power @ 4 Ohm 1 x 200 W
آمپیلی فایر
3 پاسخ »

امپلی فایر گرند زیرو GZPA 1.4000DXII

MODEL: GZPA 1.4000DXII Output Power @ 4 Ohm 1 x 1200 W Output Power @ 2 Ohm 1 x 2400 W Output Power @ 1 Ohm 1 x 4000 W
آمپیلی فایر
بدون پاسخ »

امپلی فایر گرند زیرو GZPA 1.6K-HC

                                                                ...
آمپیلی فایر
بدون پاسخ »

امپلی فایر گرند زیرو GZRA 2.200G

   MODEL: GZRA 2.200G Output Power @ 4 Ohm 2 x 120 W Output Power @ 2 Ohm 2 x 200 W Bridge mode @ 4 Ohm 1 x 450 W
آمپیلی فایر
1 پاسخ »

امپلی فایر گرند زیرو GZTA 2255X

  MODEL: GZTA 2255X Output Power @ 4 Ohm 2 x 150 W Output Power @ 2 Ohm 2 x 250 Bridge mode @ 4 Ohm 1 x 600 W
سایر صفحات
فروش عمده رم و فلش بهترین آموزشگاه کنکور در کرج