امپلی فایر گرند زیرو GZIA 1.300HPX

GZIA 1.300HPXgzia 1.300hpx.

MODEL:GZIA 1.300HPX
Output Power @ 4 Ohm
۱ x 200 W
برخی برند های ما :