ساب ووفر گرند زیرو GZUW 8SQ

GZUW 8SQ.GZUW 8SQ

MODEL: GZUW 10SQX
POWER: 300W.RMS
۲٫۲OHM
برخی برند های ما :