امروز یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳ در فروشگاه بهنام در خدمت شما مشتریان عزیز هستیم
SD 1200.1D EVO

۱۲۰۰٫۱D 1Ω
Power @ 12.6V @ 1Ω: ۱ x 1200 W RMS
Power @ 12.6V @ 2Ω: ۱ x 660 W RMS
Power @ 12.6V @ 4Ω: ۱ x 363 W RMS
Power @ 14.4V @ 1Ω: ۱ x 1567 W RMS
Power @ 14.4V @ 2Ω: ۱ x 862 W RMS
Power @ 14.4V @ 4Ω: ۱ x 474 W RM
۱۲۰۰٫۱D 2Ω
Power @ 12.6V @ 2Ω: ۱ x 1200 W RMS
Power @ 12.6V @ 4Ω: ۱ x 660 W RMS
Power @ 14.4V @ 2Ω: ۱ x 1567 W RMS
Power @ 14.4V @ 4Ω: ۱ x 862 W RMS

برخی برند های ما :