SD 3000.1D NANO

 

۳۰۰۰٫۱D NANO 1Ω
Power @ 14.4V @ 1Ω: ۱ x 3000 W RMS
Power @ 14.4V @ 2Ω: ۱ x 1650 W RMS
Power @ 14.4V @ 4Ω: ۱ x 908 W RMS
۳۰۰۰٫۱D NANO 2Ω
Power @ 14.4V @ 2Ω: ۱ x 3000 W RMS
Power @ 14.4V @ 4Ω: ۱ x 1650 W RMS

برخی برند های ما :