امروز پنج شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۳ در فروشگاه بهنام در خدمت شما مشتریان عزیز هستیم
SD 800-4

۸۰۰٫۴D EVO 2Ω
Power @ 12.6V @ 1Ω: ۴ x 200 W RMS
Power @ 12.6V @ 2Ω: ۴ x 110 W RMS
Power @ 12.6V @ 4Ω: ۴ x 61 W RMS
Bridge Power @ 12.6V @ 2Ω: ۲ x 400 W RMS
Bridge Power @ 12.6V @ 4Ω: ۲ x 220 W RMS
۸۰۰٫۴D EVO 4Ω
Power @ 12.6V @ 2Ω: ۴ x 200 W RMS
Power @ 12.6V @ 4Ω: ۴ x 110 W RMS
Power @ 12.6V @ 8Ω: ۴ x 61 W RMS
Bridge Power @ 12.6V @ 4Ω: ۲ x 400 W RMS
Bridge Power @ 12.6V @ 8Ω: ۲ x 220 W RMS

برخی برند های ما :