امروز پنج شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۳ در فروشگاه بهنام در خدمت شما مشتریان عزیز هستیم
LCA 600.1D

RMS POWER into 1 Ohm:                     ۶۰۰W x 1
RMS POWER into 2 Ohm:                     ۴۰۰W x 1
RMS POWER into 4 Ohm:                     ۲۶۵W x 1
Bridged POWER 4 Ohm:                              NA
LinkMode POWER 2 Ohm:                              NA
Input impedance:                             ۲۰K
Variable Subsonic:                  ۲۰۰mV – 6V
Low pass:                 ۴۰Hz – 50Hz
High pass:                              NA
Bass Boost:                   ۰dB – 12dB

برخی برند های ما :