امروز پنج شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۳ در فروشگاه بهنام در خدمت شما مشتریان عزیز هستیم
  ساب های  همرتک ACW در دوسایز و اطلاعات یکسان هسند model ULTIMIZED   ACW 12UM ACW 15UM Power handling (RMS/SPL) Watts  5000/2500   Impedanz 2x 1 Ohms Voice coil mm / 4" aluminium Cone KEVLAR/non-press paper
      Model HEAVY CLASS HCW 30D2 HCW  38D2 Power handling (RMS/SPL) Watts  1250/2500 Impedanz 2*2 OHMS Voice coil  mm /3" aluminium Cone kevlar/no+press paper     ساب های همرتک دردوسایز و اطلاعات یکسان هستند
    Model OMNI CLASS OCW  12 D2 OCW 15D2 Power handling (RMS/SPL) 750/ 1500 Watts Impedanz  2*2  OHMS Power recommendation Voice coil mm  3" aluminium Cone kevlar+non-press paper     سابهای همرتک دردوسایز و اطلاعات یکسان هستند
        IMPEDANCE    2*2 ohms voice coil      2.5" power handeling     900wmax 500wRMS       سابهای همرتک LCW  در دو سایز ئ اطلاعات یکسان هستند
p Model Neodymium SPL Subwoofer Diameter 38 cm / 15" Power handling (RMS/SPL) 3000 / 10000 Watts Impedanz 2x 1 Ohms Effizienz 91.4 dB Power recommendation 2000 – 10000 Watts Voice coil 100 mm / 4" aluminium Cone Carbon fiber
Model High-Quality Street Subwoofer Diameter 30 cm / 12" Belastbarkeit (RMS) 800 Watts Impedanz 2x 2 Ohms Effizienz 83 dB Power recommendation 600 – 1200 Watts Voice coil 75 mm / 3" copper Cone Reinforced paper Max. Excursion (Xmax) 50 mm Einbautiefe 166 mm Resonance frequency (Fs) 25.7 Hz Dämpfungsgrad (Qts) 0.498 Äquiv. Luftvolumen (Vas) 31.2 L
        Model - High-Performance SPL Subwoofer Diameter - 38 cm / 15" Power handling (RMS/SPL) - 3000 / 5500Watts Impedence - 2x 1 Ohms Efficiency - 87 dB Power recommendation - 1500 – 5500 Watts Voice coil - 75 mm / 3" CCA Cone - Fiber reinforced paper      
Model High-Quality SPL Subwoofer Diameter 20 cm / 8" Power handling (RMS/SPL) 700 / 1500 Watts Impedanz 2x 1 Ohms Effizienz 80 dB Power recommendation 500 – 1500 Watts Voice coil 63 mm / 2.5" copper Cone Reinforced paper Max. Excursion (Xmax) 40 mm Einbautiefe 145 mm Resonance frequency (Fs) 38.3 Hz Dämpfungsgrad (Qts) 0.381 Äquiv. Luftvolumen (Vas) 4.77 L
  Model High-Quality SPL Subwoofer Diameter 25 cm / 10" Power handling (RMS/SPL) 800 / 1200 Watts Impedanz 2x 2 Ohms Effizienz 82 dB Power recommendation 600 – 1200 Watts Voice coil 63 mm / 2.5" copper Cone Reinforced paper Max. Excursion (Xmax) 30 mm Einbautiefe 150 mm Resonance frequency (Fs) 44.3 Hz Dämpfungsgrad (Qts) 0.749 Äquiv. Luftvolumen (Vas) 9.0 L    
      Model High-Power Low-Bass-Subwoofer Diameter 38 cm / 15" Belastbarkeit (RMS) 6000 Watts Impedanz 2x 1 Ohms Effizienz 85 dB Power recommendation 4000 – 8000 Watts Voice coil 100 mm / 4" CCA Cone Aluminum Max. Excursion (Xmax) 80 mm Einbautiefe 313 mm Resonance frequency (Fs) 33.3 Hz Dämpfungsgrad (Qts) 0.442 Äquiv. Luftvolumen (Vas) 22.8 L    
        Model High-Quality SPL Subwoofer Diameter 30 cm / 12" Power handling (RMS/SPL) 1000 / 1500 Watts Impedanz 2x 2 Ohms Effizienz 83 dB Power recommendation 800 – 1500 Watts Voice coil 75 mm / 3" copper Cone Reinforced paper Max. Excursion (Xmax) 45 mm Einbautiefe 166 mm Resonance frequency (Fs) 31.8 Hz Dämpfungsgrad (Qts) 0.684 Äquiv. Luftvolumen (Vas) 27.2 L  
    model   model  GZHW 38SPL subwoofer Diameter Power Handling (RMS/SPL.) 1500 / 3500 Watts Impedance 2x 1 Ohms Efficiency 87 dB Power Recommendation 1500 – 3500 Watts Voice Coil 75 mm / 3" Copper Membran Max. Excursion (Xmax) 45 mm / 1.77" Mounting Depth Resonance Frequency (Fs) 36.3 Hz Dämpfungsgrad (Qts) Equiv. Air Volume (Vas) 32.8 L / 1.16 cu.ft. قیمت  بزودی
        Model GZNW 15Xmax Diameter 392 mm / 15.43“ Mounting diameter 358 mm / 14.09“ Mounting depth 285 mm / 11.22“ Voice coil 75 mm Runddraht / 3" round wire Cone Aluminum Power Handling 4000 WRMS Impedance 2 x 1 Ohm SPL 87 dB Xmax 80 mm / 3.15" Fs 29.5 Hz Qts 0.33 Vas 35.72L / 1.26 cu.ft
    Model GZNW 12Xmax Diameter 314 mm / 12.36“ Mounting diameter 282 mm / 11.1“ Mounting depth 250 mm / 9.84“ Voice coil 75 mm Runddraht / 3" round wire Cone Aluminum Power Handling 3000 WRMS Impedance 2 x 1 Ohm SPL 83 dB Xmax 60 mm / 2.36" Fs 35.6 Hz Qts 0.61 Vas 13.59
  Model GZHW 30SPL Diameter 315 mm / 12.4“ Mounting diameter 284 mm / 11.18“ Mounting depth 198 mm / 7.8“ Voice coil 75 mm Kupfer / 3" copper Cone Verstärktes Papier / Reinforced paper Power Handling 3000 W SPL Power Impedance 2 x 1 Ohm SPL 85 dB Xmax 45 mm / 1.77" Fs 35.4 Hz Qts 0.44 Vas 15.8 L / 0.56 cu.ft.
ساب ووفر گرندزیرو 15اینچ گرند زیرو مدل : GZRW 15-D4 1000W RMS Model GZRW 15D4 Diameter 380 mm / 15" Mounting diameter 353 / 13.90" Mounting depth 184 / 7.24" Voice coil 75 mm Kupfer / 3" Copper Cone Verstärkte Papiermembrane / Reinforced paper cone Power Handling 1000 WRMS Impedance 2 x 4 Ohm SPL 88 dB Xmax 25 mm / 1" Fs 24.7 Hz Qts 0.46 Vas 135,8 L / ...
ساب گرند زیرو ۸۰۰W RMS ساب گرند زیرو مدل:GZRW 12D4 کوئل : 2٫4 اهم Model GZRW 12D4 Diameter 300 mm / 12" Mounting diameter 283 mm / 11.14" Mounting depth 158 mm / 6.22" Voice coil 75 mm Kupfer / 3" Copper Cone Verstärkte Papiermembrane / Reinforced paper cone Power Handling 800 WRMS Impedance 2 x 4 Ohm SPL 87 dB Xmax 45 mm / ...
ساب گرند زیرو 800W RMS ساب گرند زیرو مدل:GZRW 12D2 کوئل : ۲٫۲ اهم Model GZRW 12D2 Diameter 300 mm / 12" Mounting diameter 283 mm / 11.14" Mounting depth 158 mm / 6.22" Voice coil 75 mm Kupfer / 3" Copper Cone Verstärkte Papiermembrane / Reinforced paper cone Power Handling 800 WRMS Impedance 2 x 2 Ohm SPL 87 dB Xmax 45 mm / ...
ساب گرند زیرو 1200W SPL ساب گرند زیرو مدل:GZIW 15SPL Model GZIW 15SPL Diameter 38 cm / 15" Mounting diameter 386 mm / 15.2“ Mounting depth 188 mm / 7.4“ Voice coil 63 mm Kupfer Runddraht Schwingspule / 2.5” copper round wire voice coil Cone Verstärkte Papier Membrane / Reinforced paper cone Power Handling 1200 W SPL Impedance 2 x 2 ...
ساب گرند زیرو 700W SPL ساب گرند زیرو مدل:GZIW 10SPL Model GZIW 10SPL Diameter 25 cm / 10" Mounting diameter 257 mm / 10.12“ Mounting depth 147 mm / 5.79“ Voice coil 63 mm Kupfer Runddraht Schwingspule / 2.5” copper round wire voice coil Cone Verstärkte Papier Membrane / Reinforced paper cone Power Handling 700 W SPL Impedance 2 x 2 ...
ساب ووفر گرندزیرو 8اینچ گرند زیرو مدل : GZIW 200X 150W RMS Model GZIW 200X Diameter 20 cm / 8" Mounting diameter 182 mm / 7.17" Mounting depth 101 mm / 3.98" Voice coil 38 mm Runddraht / 1.5" Round wire Cone IMPP Power Handling 150 WRMS Impedance 4 Ohm SPL 87 dB Xmax 12 mm / 0.47" Fs 38.4 Hz Qts 0.48 Vas 27 L / 0.95 cu.ft. Sound ...
ساب گرند زیرو 100وات RMS ساب گرند زیرو مدل:GZIW 165X امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می باشد,همچنین امکان خرید حضوری از نماینگی کرج گرند زیرو نیز فراهم می باشد Model GZIW 165X Diameter 16,5 cm / 6.5" Mounting diameter - Mounting depth - Voice coil 38 mm Runddraht / 1.5" ...
ساب ووفر گرندزیرو 12اینچ گرند زیرو مدل : GZIW 300X 350W RMS   Model GZIW 300X Diameter 30cm / 12" Mounting diameter 284 mm / 11.18" Mounting depth 145 mm / 5.7" Voice coil 50 mm Runddraht / 2" Round wire Cone IMPP Power Handling 350 WRMS Impedance 4 Ohm SPL 87 dB Xmax 14 mm / 0.55" Fs 34.9 Hz Qts 0.69 Vas 53,6 L / 1.89 cu.ft. Sound Quality* ☺ SPL Competition* ☺ Low bass performance ...
ساب گرند زیرو 600وات RMS 1000w spl max power ساب گرند زیرو مدل:GZIW 12SPL امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می باشد,همچنین امکان خرید حضوری از نماینگی کرج گرند زیرو نیز فراهم می باشد
ساب ووفر 3500واتsplگرند زیرو ساب ووفر گرند زیرو مدل:GZHW 15XSPL-D1 کوئل : 2.1اهم قیمت ساب ووفر گرند زیرو GZHW 15XSPL-D1 قیمت نمایندگی گرند زیرو در کرج می باشد امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می باشد,همچنین امکان خرید حضوری از نماینگی کرج گرند زیرو نیز ...
ساب ووفر2500واتsplگرند زیرو ساب ووفر گرند زیرو مدل:GZHW 10XSPL-D1 کوئل : 2.1 اهم قیمت ساب ووفر گرند زیرو  GZHW 10XSPL-D1 قیمت نمایندگی گرند زیرو در کرج می باشد امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می باشد,همچنین امکان خرید حضوری از نماینگی کرج گرند زیرو ...
  ساب باکس 2000واتSPLگرند زیرو ساب باکس گرند زیرو مدل:GZIB 2.3000SPL کوئل : ٫2 4اهم قیمت ساب باکس گرند زیروGZIB 2.3000SPL قیمت نمایندگی گرند زیرو در کرج می باشد امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می باشد,همچنین امکان خرید حضوری از نماینگی کرج گرند زیرو ...
ساب باکس 1000وات SPLگرند زیرو ساب باکس گرند زیرو مدل:GZIB 3000SPL کوئل : ۲٫۲ اهم قیمت ساب باکس گرند زیرو  GZIB 3000SPL قیمت نمایندگی گرند زیرو در کرج می باشد امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می باشد,همچنین امکان خرید حضوری از نماینگی کرج ...
      ساب 1000 وات rms گرند زیرو مدل ساب گرند: GZRW 15D2 کوئل : 2.2 اهم صفحه این مدل از ساب گرند زیرو از جنس کاغذ میباشد قیمت ساب ووفر گرند زیرو GZRW 15D2 قیمت نمایندگی گرند زیرو در کرج می باشد امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر ...
ساب 10000وات spl گرندزیرو مدل ساب گرند زیرو.:GZPW 15SPL کوئل: 2.1اهم صفحه این مدل از ساب گرند زیرو از جنس کاغذ میباشد قیمت ساب ووفر گرند زیرو GZPW 15SPLقیمت نمایندگی گرند زیرو در کرج می باشد امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می باشد,همچنین امکان ...
  ساب 1500وات spl گرند زیرو مدل ساب گرند زیرو :GZRW30XSPL-D2 کوئل :2.1اهم صفحه این مدل از ساب گرند زیرو از جنس کاغذ میباشد قیمت ساب ووفر گرند زیرو GZRW 30XSPL-D1 قیمت نمایندگی گرند زیرو در کرج می باشد امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می ...
ساب 600 وات rms گرند زیرو مدل ساب گرند: GZHW 25X کوئل : ۲٫۲ اهم قیمت ساب ووفر گرند زیرو GZHW 25X قیمت نمایندگی گرند زیرو در کرج می باشد امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می باشد,همچنین امکان خرید حضوری از نماینگی کرج گرند زیرو نیز ...
ساب 400 وات rms گرند زیرو مدل ساب گرند: GZHW 20X کوئل : ۲٫۲ اهم قیمت ساب ووفر گرند زیرو  GZHW 20X قیمت نمایندگی گرند زیرو در کرج می باشد امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می باشد,همچنین امکان خرید حضوری از نماینگی کرج گرند ...
ساب ووفر 250 وات rms گرند زیرو مدل ساب گرند: GZNW 6.5 کوئل : 4اهم قیمت ساب ووفر گرند زیرو GZNW 6.5 قیمت نمایندگی گرند زیرو در کرج می باشد امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می باشد,همچنین امکان خرید حضوری از نماینگی کرج گرند زیرو ...
  ساب ووفر  5000وات گرند زیرو ساب ووفر گرند زیرو مدل:GZPW 15Limited کوئل : ۲٫۱ اهم قیمت ساب ووفر گرند زیرو  GZPW 15Limited قیمت نمایندگی گرند زیرو در کرج می باشد امکان ارسال انواع محصولات گرند زیرو به سراسر کشور فراهم می باشد,همچنین امکان خرید حضوری از نماینگی کرج ...
ساب ووفر گرند زیرو MODEL: GZRW 300X POWER:500W.RMS 4OHM
  ساب ووفر گرند زیرو MODEL:GZRW30SPL POWER: 1000W.SPL 2.2OHM

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wpex_pagination() in /home/behnams1/public_html/wp-content/themes/tiko/category.php:47 Stack trace: #0 /home/behnams1/public_html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/behnams1/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/behnams1/...') #2 /home/behnams1/public_html/index.php(17): require('/home/behnams1/...') #3 {main} thrown in /home/behnams1/public_html/wp-content/themes/tiko/category.php on line 47