ساب ووفر گرند زیرو GZRW 30SPL

-3411GZRW-30SPL-EXTREME 38.

ساب ووفر گرند زیرو
MODEL:GZRW30SPL
POWER: 1000W.SPL
۲٫۲OHM
برخی برند های ما :